Şarkı Okuma Kitabı

Şarkı Okuma Kitabı

Bülent Somay / Sep 24, 2019

ark Okuma Kitab Bu kitapta yapmaya al t m ey baz ark lar al p z mlemek ya da a klamak de il ark kendisi i in vard r a klamas da olmamal d r Buradaki ark lar n her biri hayat m boyunca tekrar tekrar okudu um ve okudu

 • Title: Şarkı Okuma Kitabı
 • Author: Bülent Somay
 • ISBN: null
 • Page: 255
 • Format: Paperback
 • Bu kitapta yapmaya al t m ey baz ark lar al p z mlemek ya da a klamak de il ark kendisi i in vard r, a klamas da olmamal d r Buradaki ark lar n her biri hayat m boyunca tekrar tekrar okudu um ve okudu um ark lar Israrla al p s yledim onlar Hepsi de kendimi kurmamda ve yeniden kurmamda bir yere sahip Hepsi bana hayat mla, hayat m zla ilgili sorulBu kitapta yapmaya al t m ey baz ark lar al p z mlemek ya da a klamak de il ark kendisi i in vard r, a klamas da olmamal d r Buradaki ark lar n her biri hayat m boyunca tekrar tekrar okudu um ve okudu um ark lar Israrla al p s yledim onlar Hepsi de kendimi kurmamda ve yeniden kurmamda bir yere sahip Hepsi bana hayat mla, hayat m zla ilgili sorular sordu Ben de onlara cevap vermek i in epey zaman harcad m te bu sorularla, bunlar etraf ndaki d nceler var bu kitapta Benim i in ark s z m zi in bir aksesuar olmad hi bir zaman S z ve m zik daima bir b t nd S z n anlamadan m zi i de yeterince takdir edemeyece imi bildim hep K k ya lar mdan beri m zikte kahramanlar m Bob Dylan ve Leonard Cohen di kisi de ark yazar ve air Onlar rnek alarak ba lad m ark s ylemeye ark s z iirdi zel bir iir t r ama gene de iir O y zden iir gibi okunmay , iir gibi ya anmay hakediyordu Bu ark lar nas l se ti im ise apayr bir konu Baz lar n se meme ans m yoktu zaten Suzanne, Famous Blue Raincoat, Manifiesto bunlar eskiden beri yakam b rakmayan ark lar Se ti im t m ark lar ortak temalar i ermeseler de, ayn civarlarda dola yor A k ve l m, sevgi ve iddet, dayan ma ve ihanet, teslimiyet ve umut B lent Somay.

  • Best Download [Bülent Somay] ☆ Şarkı Okuma Kitabı || [Science Fiction Book] PDF ✓
   255 Bülent Somay
  • thumbnail Title: Best Download [Bülent Somay] ☆ Şarkı Okuma Kitabı || [Science Fiction Book] PDF ✓
   Posted by:Bülent Somay
   Published :2018-010-09T02:00:46+00:00

  About "Bülent Somay"

   • Bülent Somay

    1956 da stanbul, Bak rk y de do du 1972 de girdi i Bo azi i niversitesinden 1981 y l nda, ngiliz Edebiyat dal nda lisans st derecesiyle ayr ld 1982 83 y llar nda Montr al McGill niversitesinde bilimkurgu alan nda doktora al mas yapt , ancak doktora derecesini almadan stanbul a d nd 1983 ten bu yana Ak nt ya Kar , Zemin, Birikim, Demokrat ve Defter dergilerinde deneme ve makaleleri yay mland 1984 1995 y llar aras nda Mozaik M zik Toplulu unun bir yesi olarak, 1995 ten sonra ise ba ms z olarak m zik al malar n s rd rd Metis Yay nlar nda fantazi ve bilimkurgu dizilerinin edit rl n yapt 1986 1994 y llar aras nda yazd siyasi makalelerini Geriye Kalan Devrimdir Metis, 1997 adl kitab nda, sevdi i ark lar n s zlerinden hareketle yazd denemelerini ark Okuma Kitab nda Metis, 2000 toplad Tarihin Bilin d 2004 , Bir eyler Eksik 2007 ve okbilmi zne 2008 Metis yay nlar ndan kan di er kitaplar d r topya, Distopya ve Bilimkurgu hakk ndaki yaz lar n derledi i The View from the Masthead Journey through Dystopia towards an Open Ended Utopia kitab 2010 da stanbul Bilgi niversitesi Yay nlar taraf ndan yay mland 2002 den beri Bilgi niversitesi Kar la t rmal Edebiyat B l m nde retim g revlisi olarak al maktad r B lent Somay ayn zamanda stanbul Bilgi niversitesi K lt rel ncelemeler Y ksek Lisans Program Direkt r d r Devrimci Sosyalist i Partisi mensubudur.


  483 Comments


  1. Daha yeni bitirdim ama simdiden tekrar okumak istiyorum. Şarkıların oluşturduğu soru işaretlerine cevap verirken benim de kafamda onlarca soru işareti yarattı Somay. Kesinlikler yok, siyah ve beyaz yok. Kendisini durmadam sorgulayan bir beynin kendi gibilere meditasyonu olarak bile gorulebilir, diğer bir çok şeyin yanında. Eğer okuduğumuz kitaplar da bizim aynamız, kondansatorumuz sayiliyorsa, ben bu aynaya daha şimdiden tekrar bakmak istiyorum.  Leave a Reply