کاریکلماتور ، کتاب اول: مجموعه نوشته­ ها و طرح­های طنز

کاریکلماتور ، کتاب اول: مجموعه نوشته­ ها و طرح­های طنز

Parviz Shapour / Aug 21, 2019

 • Title: کاریکلماتور ، کتاب اول: مجموعه نوشته­ ها و طرح­های طنز
 • Author: Parviz Shapour
 • ISBN: null
 • Page: 266
 • Format: Paperback
 • 1350 1350

  • ☆ کاریکلماتور ، کتاب اول: مجموعه نوشته­ ها و طرح­های طنز || ☆ PDF Read by ☆ Parviz Shapour
   266 Parviz Shapour
  • thumbnail Title: ☆ کاریکلماتور ، کتاب اول: مجموعه نوشته­ ها و طرح­های طنز || ☆ PDF Read by ☆ Parviz Shapour
   Posted by:Parviz Shapour
   Published :2018-010-08T11:29:47+00:00

  About "Parviz Shapour"

   • Parviz Shapour

    Persian 1329 1343 1330 1344 31 32 37 21 1346 1354 1356 15 1378 .


  722 Comments

  1. شاپور در سال 1330 از هجرت خورشیدی بود که به «اهواز» منتقل شد، در «دارائی اهواز» کار میکرد. برای روزنامه ­های محلی «اهواز» نیز می‌نوشت. پس از بازگشت به «تهران» در سال 1344 از هجرت، همکاری خویش را با «مجله­ ی توفیق» آغاز کرد. وی نوشته های خود را با نام­های «کامیار» و «مهدخت» به چاپ می [...]


  Leave a Reply