گزینه اشعار مهدی اخوان ثالث

گزینه اشعار مهدی اخوان ثالث

مهدی اخوان ثالث / Jul 23, 2019

None

 • Title: گزینه اشعار مهدی اخوان ثالث
 • Author: مهدی اخوان ثالث
 • ISBN: null
 • Page: 107
 • Format: Paperback
 • None

  • [PDF] Download ↠ گزینه اشعار مهدی اخوان ثالث | by ☆ مهدی اخوان ثالث
   107 مهدی اخوان ثالث
  • thumbnail Title: [PDF] Download ↠ گزینه اشعار مهدی اخوان ثالث | by ☆ مهدی اخوان ثالث
   Posted by:مهدی اخوان ثالث
   Published :2018-012-25T11:18:07+00:00

  About "مهدی اخوان ثالث"

   • مهدی اخوان ثالث

    .


  457 Comments

  1. چون سبوی تشنه کاندر خواب بیند آب، و اندر آب بیند سنگدوستان و دشمنان را می‌شناسم منزندگی را دوست می‌دارممرگ را دشمنوای، اما با که باید گفت این‌؟ من دوستی دارمکه به دشمن خواهم از او التجا بردن


  2. به دیدارم بیا هر شبدر این تنهایی تنها و تاریکِ خدا ماننددلم تنگ استبیا ای روشن، ای روشنتر از لبخندشبم را روز کن در زیر سرپوش سیاهی هادلم تنگ استبیا بنگر، چه غمگین و غریبانهدر این ایوان سرپوشیدهوین تالاب مالامالدلی خوش کرده ام با این پرستو ها و ماهی هاو این نیلوفر آبی و این تال [...]


  3. دوستانِ گرانقدر، این دفترِ شعر گزیده ایست از اشعارِ زنده یاد « مهدی اخوان ثالث»، به انتخاب ابیاتی را برایِ شما بزرگواران در زیر مینویسم یادِ این انسانِ بزرگ همیشه گرامی باد------------------------------------------------------------------------------سلامت را نمی خواهند پاسخ گفتسرها در گریبان استکسی سر بر نیار [...]


  4. گزینه اشعار مهدی اخوان ثالثتو را ای کهن بوم و بر دوست دارم ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارمتو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم، اگر دوست دارمتو را ای گرانمایه، دیرینه ایران، تو را ای گرامی گهر دوست دارمتو را ای کهن زاد بوم بزرگان، بزرگ آفرین ن [...]


  5. از تهي سرشارجويبار لحظه ها جاريستچون سبوي تشنه كندر خواب بيند اب و اندر اب بيند سنگدوستان را ميشناسم منزندگي را دوست مي دارم مرگ را دشمن


  6. من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی كه می بینم بد آهنگ استبیا ره توشه برداریم قدم در راه بی برگشت بگذاریمببینیم آسمان هر كجا آیا همین رنگ است ؟


  7. ماجرای زندگی آیاجز مشقت های شوقی توامان با زجراختیارش هم عنان با جبربسترش بر بعد فرار و مه آلود زمان لغزاندر فضای کشف پوچ ماجراها چیست؟من بگویم یا تو می گویی«هیچ جز این نیست؟»تو بگویی یا نگویی نشنود او جز صدای خویش


  8. حیف اخوان که در تنهایی حیفزمستانآخر شاهنامه و لحن حماسی که این روزها عجیب فقدانش احساس میشود


  9. دردم این نیست ولی ،دردم این است که من بی تو دگراز جهان دورم وبی خویشتنم .پوپکم ! آهوکم !تا جنون فاصله ای نیست ازینجا که منم.


  10. بهار آمد پريشان باغ من افسرده بود امابه جو باز آمد آب رفته ماهي مرده بود امازمستان رفت ، برفش آب شد ، خورشيد بازآمدكبوتر بچه ها را سوز سرما برده بود امابشويد خاک قاب پنجره باران پاييزیبه پشت شيشه در تنگی گلم پ‍‍ژمرده بود اماهزاران نوشدارو ميرسيد از بهر سهرابمبه سهرابم هزاران [...]
  11. من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که می بینم بد آهنگ است بیا تا توشه برداریم ،قدم در راه بی برگشت بگذاریم ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است ؟  12. اخوان یکتای زمان ماست!عمر آینه بهشت اما آهبیش از شب و روز تیر ودی کوتاهاکنون دل من شکسته و خسته ستزیرا که یکی از دریچه ها بسته ست!  Leave a Reply