تفتیش عقاید

تفتیش عقاید

Deborah Bachrach مهدی حقیقت خواه / Sep 20, 2019

 • Title: تفتیش عقاید
 • Author: Deborah Bachrach مهدی حقیقت خواه
 • ISBN: 9789643115050
 • Page: 248
 • Format: Hardcover
 • .

  • Free Read [Horror Book] Æ تفتیش عقاید - by Deborah Bachrach مهدی حقیقت خواه ò
   248 Deborah Bachrach مهدی حقیقت خواه
  • thumbnail Title: Free Read [Horror Book] Æ تفتیش عقاید - by Deborah Bachrach مهدی حقیقت خواه ò
   Posted by:Deborah Bachrach مهدی حقیقت خواه
   Published :2018-09-02T11:37:24+00:00

  About "Deborah Bachrach مهدی حقیقت خواه"

   • Deborah Bachrach مهدی حقیقت خواه

    Deborah Bachrach مهدی حقیقت خواه Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the تفتیش عقاید book, this is one of the most wanted Deborah Bachrach مهدی حقیقت خواه author readers around the world.


  247 Comments

  1. دوستانِ گرانقدر، در این کتاب به جنایت هایِ وحشتناکِ مسیحیت و کلیسا با نامِ دین پرداخته شده است سعی کردم تا با کمک از این کتاب و کتب دیگر در این رابطه، خلاصه ای در رابطه با «دادگاه تفتیش عقاید» برای شما عزیزان، در زیر بنویسمعزیزانم، «تفتیشِ عقاید» در قرن سیزدھم در فرانسه پا گرف [...]


  2. link: دانلود کتاب صوتی تفتیش عقاید از سایت آوانامه link: دانلود کتاب صوتی تفتیش عقاید از سایت آدیولیب


  3. به نظرم لحن این کتاب کمی خشک است و این اقتضای کتب تاریخی استبا خواندن این کتاب میتوان دریافک که جوامع کم و بیش همانند هم فور میکنند و کم و بیش مانند هم عمل میکنندتجربه ی حکومتهای دینی نشان از این دارد که حکام پیرو مکتب خاص فکری که با هدف اشاعه ی مکتب فکریشان سر کار آمدند و نمایند [...]  Leave a Reply