واپسین شطحیات

واپسین شطحیات

Friedrich Nietzsche حامد فولادوند / Aug 21, 2019

 • Title: واپسین شطحیات
 • Author: Friedrich Nietzsche حامد فولادوند
 • ISBN: 9789647468244
 • Page: 429
 • Format: Paperback
 • .

  • [PDF] Download Ò واپسین شطحیات | by ↠ Friedrich Nietzsche حامد فولادوند
   429 Friedrich Nietzsche حامد فولادوند
  • thumbnail Title: [PDF] Download Ò واپسین شطحیات | by ↠ Friedrich Nietzsche حامد فولادوند
   Posted by:Friedrich Nietzsche حامد فولادوند
   Published :2018-011-04T11:40:13+00:00

  About "Friedrich Nietzsche حامد فولادوند"

   • Friedrich Nietzsche حامد فولادوند

    Friedrich Wilhelm Nietzsche 1844 1900 is a German philosopher of the late 19th century who challenged the foundations of Christianity and traditional morality He was interested in the enhancement of individual and cultural health, and believed in life, creativity, power, and the realities of the world we live in, rather than those situated in a world beyond Central to his philosophy is the idea of life affirmation, which involves an honest questioning of all doctrines that drain life s expansive energies, however socially prevalent those views might be Often referred to as one of the first existentialist philosophers along with S ren Kierkegaard 1813 1855 , Nietzsche s revitalizing philosophy has inspired leading figures in all walks of cultural life, including dancers, poets, novelists, painters, psychologists, philosophers, sociologists and social revolutionaries.From the Stanford Encyclopedia of Philosophy


  938 Comments

  1. این حقیقت بزرگی است که جامعه آن انسان والایی که شرایط لازم برای دیوانگی را داشته باشد، به جنون میکشاند، این نگرش، در عین حال که در لایه های پنهان معنی، به شدت شاعرانه است، مسئولیت مدرنیته را آشکار می‌سازد.انسان والا، آن زمان که خود را خارج از کالبد خود می‌یابد، معانی را از را [...]


  2. من مرده ام چون احمقم، من احمقم چون مرده ام. شماره 38 از یادداشت های نیچه در دوران کسوف معنوی


  3. به طور خاص بخش نخست و پیوست ها فهمیدنی و جالب بودند.بخش اصلی کتاب که جملات به جای مانده از دوران پس از جنون است، جذابیت های خاص خود را دارد اما با انبوهی از ابهام.نویسنده/مترجم، یعنی حامد فولادوند، دیدنی عرفانی از نیچه دارد اما خوشبختانه نه از آن سنخ اتوکشیده و متشرع. برای همین [...]


  4. خداوند مرده است به خاطر حماقت مخلوقاتش. این حماقت عبارت بوده است از اینکه انسان خداوند را با تصویر خود آفریده است. تنها من می توانم این اشتباه دوگانهرا تصحیح کنم. زیرا هم دوگانه ام و هم دید هندسی خود را تکثیر کرده ام


  Leave a Reply