İyileşmeyecek Hastalık Yoktur

İyileşmeyecek Hastalık Yoktur

Mikhail Tombak / Aug 24, 2019

yile meyecek Hastal k Yoktur yile meyecek hastal k yoktur yile mek i in do adan yararlanmas n bilmeyen hasta vard r Y l Ya ayabiliriz kitab n n yazar Moskova Sa l k Bilimleri Merkezi eski ba kan Profes r Mikhail Tombak bu k

 • Title: İyileşmeyecek Hastalık Yoktur
 • Author: Mikhail Tombak
 • ISBN: null
 • Page: 192
 • Format: None
 • yile meyecek hastal k yoktur yile mek i in do adan yararlanmas n bilmeyen hasta vard r 150 Y l Ya ayabiliriz kitab n n yazar , Moskova Sa l k Bilimleri Merkezi eski ba kan Profes r Mikhail Tombak bu kez e itli hastal klar n ifas n n kendimizde, evimizde, elimizin alt nda oldu unu anlat yor Asl nda bitkiler ve organik r nleriyle do an n t m hastal klar i in ifay yile meyecek hastal k yoktur yile mek i in do adan yararlanmas n bilmeyen hasta vard r 150 Y l Ya ayabiliriz kitab n n yazar , Moskova Sa l k Bilimleri Merkezi eski ba kan Profes r Mikhail Tombak bu kez e itli hastal klar n ifas n n kendimizde, evimizde, elimizin alt nda oldu unu anlat yor Asl nda bitkiler ve organik r nleriyle do an n t m hastal klar i in ifay bar nd rd n belirten Tombak, Bat t bb n n kanser, eker, kemik erimesi gibi baz kronik hastal klar n tedavisini m mk n g rmemesine itiraz ediyor Ayr ca s k rastlanan pek ok hastal k i in hemen doktora ko ulmas n n da yanl oldu unu s yl yor zellikle bitkilerin kullan m yla evde rahat a yap labilecek basit ama etkili do al tedavi yollar ve k rleri neren Tombak Bat t bb n n nerileriyle birlikte kullan labilecek tamamlay c tedavilerin yan s ra baz hastal klar i in alternatif tedaviler de neriyor Bu kitapta Tombak n 151 hastal k i in nerdi i do al bitkisel tedavi yollar n bulacaks n z Bu hastal klardan baz lar Alkol ba ml l A r gece terlemeleri Ba rsak parazitleri Basur Ba a r lar Bo az a r s B brek rahats zl klar Bron it Bron iyal ast m banlar Damar sertli i D k tansiyon Egzama Eklem iltihab Artrit G z rahats zl klar Grip tahs zl k Kab zl k Kans zl k Karaci er rahats zl klar Kemik, eklem ve kas a r lar Mantar Meme ba iltihaplanmalar Menopoz Mide yanmalar dem Ritim bozuklu u eker i kinlik i manl k Tiroit Uykusuzluk Yan klar Y ksek tansiyon

  • [PDF] ä Free Read ☆ İyileşmeyecek Hastalık Yoktur : by Mikhail Tombak ↠
   192 Mikhail Tombak
  • thumbnail Title: [PDF] ä Free Read ☆ İyileşmeyecek Hastalık Yoktur : by Mikhail Tombak ↠
   Posted by:Mikhail Tombak
   Published :2018-010-16T07:55:13+00:00

  About "Mikhail Tombak"

   • Mikhail Tombak

    Lives in d


  971 Comments

  Leave a Reply