Cô Tư Hồng

Cô Tư Hồng

Đào Trinh Nhất / Feb 26, 2020

C T H ng C t n c t n c h ng n th vua danh gi vang l ng b m s u t nh N y bi n n y c n y s c phong cho c ch em h d m y l m ng i i c u i c a c Tam Nguy n Y n t ng cho nh n v t ch nh c a cu n ti u thuy t

 • Title: Cô Tư Hồng
 • Author: Đào Trinh Nhất
 • ISBN: 9786046971771
 • Page: 498
 • Format: Paperback
 • C t n, c t n, c h ng n th vua, danh gi vang l ng b m s u t nh N y bi n, n y c , n y s c phong cho c , ch em h d m y l m ng i i c u i c a c Tam Nguy n Y n t ng cho nh n v t ch nh c a cu n ti u thuy t, m t b c n l u c d u n c bi t trong l ch s h i u th k XX, m t nh n v t m cu c i n nay v n c n g i s t m , tranh c i trong d n gian, v c C t n, c t n, c h ng n th vua, danh gi vang l ng b m s u t nh N y bi n, n y c , n y s c phong cho c , ch em h d m y l m ng i i c u i c a c Tam Nguy n Y n t ng cho nh n v t ch nh c a cu n ti u thuy t, m t b c n l u c d u n c bi t trong l ch s h i u th k XX, m t nh n v t m cu c i n nay v n c n g i s t m , tranh c i trong d n gian, v c gi i h c gi , m t doanh nh n th m t g n li n v i s ki n ph th nh H N i n m 1898.C T H ng c a o Trinh Nh t c Trung B c Th X xu t b n l n u n m 1941, v ng th i c nh gi l ti u thuy t xu t s c nh t c a Trung B c Tr c , cu n ti u thuy t c ng nhi u k tr n b o Trung B c T n V n Ch Nh t v theo nh nghi n c u Ch ng Th u, v o th i i m y Truy n vi t v a ra i c hoan ngh nh Ng i ta n n c ch i h ng tu n n c tr n b o, li n ti p t s tr c n s sau.

  Chath Cng c tng tc khch h ng t t nht Chath Cng C Cht Trn Website ch t n h ng t t nht L cng c kt n i trc tip khc h ng v i ng i bn h ng Gip vi c t vn, ch m sc, ch t n h ng nhanh nht, t t nht. Xin ch o B N C T NG G b n c t ng g Chuyn B N B n C T ng Bng G gi ch , ti TP.HCM Giao H ng Mi n Ph Skip to content Cng ty t vn du h c uy tn, chuyn nghi p Du Cng Ty t vn du h c Qu c Anh IEC v i s nhi t huyt v n ng ng gip ti nh h ng v kt n i ti v i Les Roches International School of Hotel Management. TuongTac.Me H th ng tng tc bn b t ng Tuy n C ng Tc Vin u t K thu li tri u Bt u v i . Account Thng H th ng ch th cm xc v o cc b i vit m i ca bn b. H th ng tng tc Facebook t ng C i t th i gian nh theo tun N i dung bnh lun c c i theo th i gian hn tr c, theo ng y v gi , gip bn ln t ng th i gian. H th ng tng tc Facebook t ng nng cao Ch m sc khch h ng qua Facebook t ng Bn bn cng vi c hoc ng phn m m vn gip bn ch ng tng tc v ch m sc h ng ng n khch h ng ho n to n t ng. C NG TY TNHH U T TH NG M I V D CH V C NG TY TNHH U T TM V DV PHONG V N Xin knh ch o qu khch, l i u tin xin chc qu khch sc kh e, ti n t i, vn s nh. HOA T NG T H ng Thy HOA T NG T H ng Thy HOA T NG T ng thy chc chn cng phi nh i m ng h ng v ci nhn b i r i, e thn ca c h c tr Vinhomes star city u i khng gi trc tip Jun , t p hp tinh hoa ca chun s ng m i hi n i, d n vinhomes thanh ho l ch n an c ng cp ca c ng ng thng lu Thanh Ha, ni an c ca nhng con ng i u tin c tri nghi m phong cch s ng u vi C NG TY TNHH U T TH NG M I V D CH V Cng ty tnhh u t thng mi v d ch v Vn Phong hot ng trong nhi u lnh vc u t v sn xut nh m nh tre,thit k n i

  • [PDF] Download ☆ Cô Tư Hồng | by ½ Đào Trinh Nhất
   498 Đào Trinh Nhất
  • thumbnail Title: [PDF] Download ☆ Cô Tư Hồng | by ½ Đào Trinh Nhất
   Posted by:Đào Trinh Nhất
   Published :2018-010-23T17:02:01+00:00

  About "Đào Trinh Nhất"

   • Đào Trinh Nhất

    Ti n sinh h o h y Trinh Nh t sanh n m Canh T 1900 t i Thu n H a Trung Vi t , qu n x Th ng ph n, huy n Hu nh c i, t nh Th i b nh, m t trong m t gian nh nh x m H a h ng, S i g n, h i chi u th s u ng y 18 th ng gi ng n m T n m o 23 11 1951, th 52 tu i Con tr ng c nh nguy n nh gi p ti n s o Nguy n Ph , r c c L ng Ng c Quy n, s n th a h ng m t gia gi o v n h c truy n th ng, ti n sinh ki m th ng H n h c, Ph p h c, th m c v n t i, c s ng ki n, trong ng t 30 n m, l i nhi u th nh t ch trong l ng v n, l ng b o.Ti n sinh l m ch b t, n u kh ng l ch b t th c ng l m t ph b t c l c cho nhi u nh t b o, tu n b o, t p ch.T n m 1920 1921, ti n sinh b t u b c v o l ng b o, bi n t p H u thanh t p ch v Th c nghi p d n b o.R i l m Trung h a nh t b o c quan ng n lu n c a nh Chung Sau l m b o ng Ph p t c l ph n ph tr ng vi t b ng Vi t ng c a t b o Ph p France Indochine.N m 1924 1925 v o Nam, l m s i n i d lu n L c t nh b ng cu n Th l c kh ch tr v v n di d n v o Nam k.N m 1925 1926, ti n sinh du h c Ph p N m 1929 v n c, lu n trong Nam l m b o, l m s ch cho n n m1939 b tr c xu t v B c.Trong kho ng 10 n m , S i G n, ti n sinh l m b o Ph n t n v n, b o C ng lu n, b o Th n chung, b o u c nh Nam, b o T n V n, b o Vi t nam, b o i n tin.Sau h t l b o Mai, ch nh c a ti n sinh to n quy n l m ch 1937 1938.V B c, ti n sinh l m b o Trung B c ch nh t 1940 1945.T i ngh n ng l c l m b o c a ti n sinh b t u xu t hi n r r ng b o Mai, r i ph t tri n d i d o Trung B c ch nh t.Sau n m 1945 1947, ch y lo n v , ti n sinh l m b o Ng y m i, b o Vi t thanh B c , v n n m 1948 l m b o C i t o H h i v sau th i k tr v o G i g n l m trong b Ngo i giao Nguy n Phan Long 1949 1950 , ti n sinh vi t nhi u b i l t b o nh s ng, b o S i g n m i, b o D n thanh cho n ng y l m chung.Th i k c s c nh t trong i l m b o c a ti n sinh l l c l m b o Mai v Trung B c ch nh t.T ph ng di n t i li u v n ngh n i dung n ph ng di n k thu t n lo t ngo i dung, ai c ng nh n nh n ti n sinh th t l m t nh b o c s ng ki n, c bi t t i l m cho m t t b o n i ti ng v h p d n c gi.T c ph m c a ti n sinh Th l c kh ch tr v v n di d n v o Nam k Th y k H n i, 1924 Th n ti n kinh D ch c a A lan Kardec, 1930 N c Nh t b n 30 n m duy t n c l p Hu , 1936 C T H ng 1942 K b n tr i, Con qu phong l u, B i th Xu nL v n Kh i 1941 1945 Vi t s giai tho i 1943 V ng An Th ch 1943 Con tr i ng xu ng t en 1944 Chu Tr n tinh hoa 1944 V ng D ng Minh 1943 1945


  532 Comments

  1. Giống như đang đọc 1 cuốn sách, 1 bài báo viết về tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp 1 người hơn là đọc 1 cuốn tiểu thuyết. Thú vị lắm. Vì kể về 1 người phụ nữ An Nam ta xưa, có tài, có gan. Truyện cũng cho ta hiểu hơn về cuộc sống xã hội 1 thời.


  2. Là tiểu thuyết nhưng cuốn sách giống như một trang tiểu sử, về người đàn bà mà cuộc đời là những chuyến đi may rủi và những cuộc tình lận đận. Cô Tư Hồng thời bấy giờ đích thực là một mẫu gương cho phụ nữ trong việc thay đổi định kiến của xã hội và các ràng buộc về giới, khi một mình bà "Tay trắng gầy nên cơ nghiệp lớn, má hồng trang điểm phấn son vua."  3. Lâu rồi mới đọc 1 cuốn mang phong vị cổ thế, rất nhiều từ ngữ lâu lắm mới gặp, hoặc giờ đã bị dùng sai nghĩa.  Leave a Reply