Yalın Yürek

Yalın Yürek

Nihat Behram / Jan 21, 2020

Yal n Y rek None

 • Title: Yalın Yürek
 • Author: Nihat Behram
 • ISBN: null
 • Page: 233
 • Format: Poem
 • None

  • ↠ Yalın Yürek || Ã PDF Read by ☆ Nihat Behram
   233 Nihat Behram
  • thumbnail Title: ↠ Yalın Yürek || Ã PDF Read by ☆ Nihat Behram
   Posted by:Nihat Behram
   Published :2018-012-04T18:43:59+00:00

  About "Nihat Behram"

   • Nihat Behram

    Born Mustafa Nihat Behramo lu.He is the brother of poet Ataol Behramo lu.Nihat Behram, T rk gazeteci, air ve yazar Gazetecilik Y ksek Okulu nu bitirdi lk iiri 1967 de yay mland 1975 te a abeyi Ataol Behramo lu ile birlikte Militan dergisini ve 1979 da Y lmaz G ney ile birlikte Halk n Dostlar dergisini kard 1972 de kard ilk iir kitab olan Hayat m z st ne iirler kitab yasakland ve yazd klar ndan t r 12 Mart D nemi nde iki y l askeri cezaevinde tutuklu olarak yatt.Cezaevinden kt ndan sonra bir s re gazetecilikle u ra t Vatan gazetesinde ele ald Deniz Gezmi , Yusuf Aslan ve H seyin nan n ya amlar n ve m cadelelerini anlatan yaz dizisi, ok ilgi g r nce Dara ac nda Fidan ad yla kitapla t r ld Bu yaz dizisi ve iirleri ne s r lerek sivil mahkemelerde ve s k y netim mahkemelerinde hakk nda bir ok dava a ld 12 Eyl l D nemi nde T rkiye Cumhuriyeti yurtta l ndan kar ld 1996 y l nda T rkiye ye d nd Bug ne de in 12 iir kitab yay mland iirlerinde do an n yeri ve s zc k da arc n n zenginli i dikkat ekicidir.Entelekt el dergisinde 2000 y l nda kan zlemin Kadar adl iiri zellikle be eni toplam t rl haber sitesinde her iki haftada bir ar amba g nleri yaz lar yay nlanmaktad r T rkiye Kom nist Partisinin 9 kongresinde k rs den okudu u ayaklanma a r s adl iiri b y k be eni toplam t r Son olarak 15 mart 2009 g n , yine TKP nin d zenledi i Ya Osmanl ya d n , Ya Sosyalist Cumhuriyet mitinginde iirlerini k rs den seslendirmi tir.Toplumcu Ger ek i iir ilkelerine y neldi, iirini yeni bi im ve tema aray lar yla besledi evirileriyle de dikkat ekti.Edebiyat ve k lt r zerine yazd klar ,antoloji ve di er al malar yla ku a n nde gelen yazarlar aras na girdi.


  972 Comments

  Leave a Reply