Devynetas tamsos nešėjų

Devynetas tamsos nešėjų

Neringa Vaitkutė / Aug 22, 2019

Devynetas tamsos ne j O dabar paklausyk man s klausyk d miai U ker jau tave visiems laikams Tai pad s tau rasti tuos kurie tave priims ir pamils toki kokia esi Jie ilg sis tav s dar nepa in Tu ilg siesi j kol sutiksi

 • Title: Devynetas tamsos nešėjų
 • Author: Neringa Vaitkutė
 • ISBN: 9786094413452
 • Page: 323
 • Format: Hardcover
 • O dabar paklausyk man s, klausyk d miai U ker jau tave visiems laikams Tai pad s tau rasti tuos, kurie tave priims ir pamils toki , kokia esi Jie ilg sis tav s dar nepa in Tu ilg siesi j , kol sutiksi Tik tada, kai ilgesys nuslops, suprasi pagaliau esanti namie.Jor Amaril ir jos bendra ygiai s kmingai paspruko i dien nakt stebimo Ovariono, ta iau paslaptys ir pO dabar paklausyk man s, klausyk d miai U ker jau tave visiems laikams Tai pad s tau rasti tuos, kurie tave priims ir pamils toki , kokia esi Jie ilg sis tav s dar nepa in Tu ilg siesi j , kol sutiksi Tik tada, kai ilgesys nuslops, suprasi pagaliau esanti namie.Jor Amaril ir jos bendra ygiai s kmingai paspruko i dien nakt stebimo Ovariono, ta iau paslaptys ir pavojai toli gra u nesibaigia Ar pavyks i sisukti nuo persekiotoj Ar galima pasitik ti tais, kuriuos sutinki pakeliui O kas ta kartu keliaujanti mergait , kurios galios tokios pat, kaip Jor s Amaril s Ko ji nori Ir i kur tas geb jimas valdyti tams Galb t ne visi tai ino, ta iau pasaulio likimas sprend iasi dabar.

  • Ó Devynetas tamsos nešėjų || ✓ PDF Download by ☆ Neringa Vaitkutė
   323 Neringa Vaitkutė
  • thumbnail Title: Ó Devynetas tamsos nešėjų || ✓ PDF Download by ☆ Neringa Vaitkutė
   Posted by:Neringa Vaitkutė
   Published :2018-011-01T09:07:47+00:00

  About "Neringa Vaitkutė"

   • Neringa Vaitkutė

    Neringa Vaitkut avi nuo ird iu optimizmu, energija ir begaline fantazija Kai nera o, yra mama, mona ir biologijos mokytoja Mokini labai m gstama u savo humoro jausm , iltum ir tai, kad yra asmenyb.Ra yti ji prad jo nuo ma ens eil ra iai, istorijos, scenarijai mokyklos teatrui ir pom gio nemet Neringos k rinys Atgauti nuo mum pateko rinkin Geriausia Lietuvos fantastika 2003 2006 musi ra yti, autor nenustoja kurti nauj pasauli , siu et ir, svarbiausia, tobul ti.Neringos Vaitkut s k ryb galima lyginti su tokiais autoritetais kaip J.R.R Tolkienas, tur dami omenyje kuriamo pasaulio turtingum ir gyl Ta iau N Vaitkut turi savo i skirtin bals ir nieko nekopijuoja Lietuvos autori kontekste jos k ryba i siskiria gyvybingumu, lengvai plaukian iais sakiniais ir geb jimu oding kalb ir meistri kai pie iamus gamtos vaizdus suderinti su greitu, traukian iu ir stipriai sukaltu siu etu, dalykais, kuri da nai pritr ksta m s autoriams Ra ytoja, kurdama knygos pasaul , nevengia aisti tekstu.


  505 Comments

  1. Labai graži ir vaizdinga lietuvių kalba, įtraukiantis ir įtaigus pasakojimas. O bet tačiaubaiga arba finalas šiek tiek banalokas


  Leave a Reply