Kendinin Avcısı

Kendinin Avcısı

Metin Altıok / Jan 29, 2020

Kendinin Avc s Konu urken birden dilimin ucuna geldi ona Sen bir alaturka ozans n dedim K zmad Dahas ho una gitti Alaturka s fat imdiye kadar neredeyse bir k mseme tan m olarak kullan lm t r Oysa Metin Alt ok ho la

 • Title: Kendinin Avcısı
 • Author: Metin Altıok
 • ISBN: null
 • Page: 205
 • Format: Paperback
 • Konu urken birden dilimin ucuna geldi, ona Sen bir alaturka ozans n dedim K zmad Dahas ho una gitti Alaturka s fat imdiye kadar neredeyse bir k mseme tan m olarak kullan lm t r Oysa Metin Alt ok ho land bundan Evet ben bir alaturka ozan m dedi Cahit S tk Taranc y de il de onun yan nda hakk epeyce yenmi Ziya Osman Saba y seviyor Ama eskiden dedikKonu urken birden dilimin ucuna geldi, ona Sen bir alaturka ozans n dedim K zmad Dahas ho una gitti Alaturka s fat imdiye kadar neredeyse bir k mseme tan m olarak kullan lm t r Oysa Metin Alt ok ho land bundan Evet ben bir alaturka ozan m dedi Cahit S tk Taranc y de il de onun yan nda hakk epeyce yenmi Ziya Osman Saba y seviyor Ama eskiden dedikleri gibi de il, k k insan n iirini yazm yor o ezilen, horlanan, lg n bir a da yaln zl ve yabanc la may ya ayan insan n y re indeki insani cevheri ara t r yor Bir yan h zzam fasl , bir yan ocuklu umuzun bayram yeri Unutmaya ba lad m z, neredeyse yads d m z korkularla, seslerle i li d l Bir stanbul efendisi gibi rak i iyor Ceplerini arasan z belki karanfil tohumu var zdemir nce.

  • [PDF] Download ✓ Kendinin Avcısı | by ↠ Metin Altıok
   205 Metin Altıok
  • thumbnail Title: [PDF] Download ✓ Kendinin Avcısı | by ↠ Metin Altıok
   Posted by:Metin Altıok
   Published :2018-09-10T06:53:54+00:00

  About "Metin Altıok"

   • Metin Altıok

    14 Mart 1941 de zmir, Bergama da do du ocuklu unu ve ilkgen li ini ge irdi i Kar yaka da ilk, orta ve lise renimini tamamlad 1971 de Ankara niversitesi Dil ve Tarih Co rafya Fak ltesi Felsefe B l m nden mezun oldu 1967 de Ankara Frans z K lt r Merkezi nde ilk resim sergisini a t etin Sipahi ile birlikte Daha sonraki y llarda yine Frans z K lt r Merkezi nde, Ankara Sinematek Derne i nde Orhan Taylan la birlikte , Ankara Devlet G zel Sanatlar Galerisi nde resimlerini sergiledi Lise y llar nda ba layan iir ser venini ilk defa Gezgin adl kitab yla 1976 g ny z ne kard Bundan sonra ya am n hep iirle s rd rd 1979 a kadar Ortado u Amme daresi Enstit s nde al t 1979 y l nda Bing l Lisesi felsefe retmenli ine atand 1987 1990 aras ayn g revi Karaman Lisesi nde s rd rd 1990 y l ba nda emekliye ayr larak Ankara ya yerle ti ki kez evlendi lk evlili inden bir k z oldu Pir Sultan Abdal K lt r enli i i in gitti i S vas ta, 2 Temmuz 1993 g n eriat lar n sald r s na u rayan Mad mak Oteli ndeki yang ndan a r yaral olarak kurtulduysa da 9 Temmuz 1993 g n , yang nda ya amlar n yitiren 36 arkada n n kaderini payla t.


  201 Comments

  1. Yeni dökülmüş bir dişinYadırganan boşluğuDilimin ucunda ismin.Somunu yitik bir vidaDüştü düşecek yüreğim.Biran önce gel burayaKarpuz, kavun yiyelim.


  Leave a Reply