Çıkmak İçin Bu Karanlıktan

Çıkmak İçin Bu Karanlıktan

Nihat Behram / Feb 17, 2020

kmak in Bu Karanl ktan Ya mur ya sa sa anak olsun isterimDere k p k k p k aks n toprakNefes al p g e baks nR zg r ksa a a lar sl klans n isterimKanatlar klan p k rlang larS r s ne s r kats nYola ksam da lar ta lar sese

 • Title: Çıkmak İçin Bu Karanlıktan
 • Author: Nihat Behram
 • ISBN: 9789752896413
 • Page: 277
 • Format: Paperback
 • Ya mur ya sa, sa anak olsun isterimDere k p k k p k aks n, toprakNefes al p g e baks nR zg r ksa, a a lar sl klans n isterimKanatlar klan p, k rlang larS r s ne s r kats nYola ksam, da lar ta lar sese gelsin isterimS r p gitsin beni yama lar n ark s , mr mBir ucundan bir ucuna yery z t ts nA ka d sem, ba r m orman dilim rmak olsun isterimDallar dalgalarlaYa mur ya sa, sa anak olsun isterimDere k p k k p k aks n, toprakNefes al p g e baks nR zg r ksa, a a lar sl klans n isterimKanatlar klan p, k rlang larS r s ne s r kats nYola ksam, da lar ta lar sese gelsin isterimS r p gitsin beni yama lar n ark s , mr mBir ucundan bir ucuna yery z t ts nA ka d sem, ba r m orman dilim rmak olsun isterimDallar dalgalarla bulu sun, r zg r ndaY rim uyusunY ksekteysem u mak isterimKanatlan p bo lu unda u urumun, ruhumDerinli i l m ne tats nAl aktaysam kmak isterimDi lenip t rnaklan p, ufkumDoruklar n ayaz na ulans nTa ta bile ta mak isterimA mak durgunlu u, nefesimK klenip i ek a s n kmak in Bu Karanl ktan, iirimizin ta k n sesi Nihat Behram n 2008 2009 d nemi iirlerini i eriyor.

  • [PDF] Download ↠ Çıkmak İçin Bu Karanlıktan | by ✓ Nihat Behram
   277 Nihat Behram
  • thumbnail Title: [PDF] Download ↠ Çıkmak İçin Bu Karanlıktan | by ✓ Nihat Behram
   Posted by:Nihat Behram
   Published :2018-011-24T02:25:54+00:00

  About "Nihat Behram"

   • Nihat Behram

    Born Mustafa Nihat Behramo lu.He is the brother of poet Ataol Behramo lu.Nihat Behram, T rk gazeteci, air ve yazar Gazetecilik Y ksek Okulu nu bitirdi lk iiri 1967 de yay mland 1975 te a abeyi Ataol Behramo lu ile birlikte Militan dergisini ve 1979 da Y lmaz G ney ile birlikte Halk n Dostlar dergisini kard 1972 de kard ilk iir kitab olan Hayat m z st ne iirler kitab yasakland ve yazd klar ndan t r 12 Mart D nemi nde iki y l askeri cezaevinde tutuklu olarak yatt.Cezaevinden kt ndan sonra bir s re gazetecilikle u ra t Vatan gazetesinde ele ald Deniz Gezmi , Yusuf Aslan ve H seyin nan n ya amlar n ve m cadelelerini anlatan yaz dizisi, ok ilgi g r nce Dara ac nda Fidan ad yla kitapla t r ld Bu yaz dizisi ve iirleri ne s r lerek sivil mahkemelerde ve s k y netim mahkemelerinde hakk nda bir ok dava a ld 12 Eyl l D nemi nde T rkiye Cumhuriyeti yurtta l ndan kar ld 1996 y l nda T rkiye ye d nd Bug ne de in 12 iir kitab yay mland iirlerinde do an n yeri ve s zc k da arc n n zenginli i dikkat ekicidir.Entelekt el dergisinde 2000 y l nda kan zlemin Kadar adl iiri zellikle be eni toplam t rl haber sitesinde her iki haftada bir ar amba g nleri yaz lar yay nlanmaktad r T rkiye Kom nist Partisinin 9 kongresinde k rs den okudu u ayaklanma a r s adl iiri b y k be eni toplam t r Son olarak 15 mart 2009 g n , yine TKP nin d zenledi i Ya Osmanl ya d n , Ya Sosyalist Cumhuriyet mitinginde iirlerini k rs den seslendirmi tir.Toplumcu Ger ek i iir ilkelerine y neldi, iirini yeni bi im ve tema aray lar yla besledi evirileriyle de dikkat ekti.Edebiyat ve k lt r zerine yazd klar ,antoloji ve di er al malar yla ku a n nde gelen yazarlar aras na girdi.


  222 Comments


  Leave a Reply