Xuyên Thấm

Xuyên Thấm

Phan Hồn Nhiên Phan Vũ Linh / Jul 16, 2019

Xuy n Th m Tr n chi c xe bu t hai t ng v o m t ng y m a H cu c g p g t nh c b ngo t d ng ch y cu c s ng c a Nguy n v Doanh Minh T kho nh kh c y hi n ra h ng th m k b bao quanh khi n hai ng i tr tu i v c c kh

 • Title: Xuyên Thấm
 • Author: Phan Hồn Nhiên Phan Vũ Linh
 • ISBN: null
 • Page: 305
 • Format: Paperback
 • Tr n chi c xe bu t hai t ng v o m t ng y m a H , cu c g p g t nh c b ngo t d ng ch y cu c s ng c a Nguy n v Doanh Minh T kho nh kh c y, hi n ra h ng th m k b bao quanh, khi n hai ng i tr tu i v c c kh ng th ng ng ngh v nhau.Sau cu c g p g nh m nh, m t v i hi n t ng k l x y ra, b t u t ng i nh m i, n i Minh v cha c chuy n n s ng c ch cTr n chi c xe bu t hai t ng v o m t ng y m a H , cu c g p g t nh c b ngo t d ng ch y cu c s ng c a Nguy n v Doanh Minh T kho nh kh c y, hi n ra h ng th m k b bao quanh, khi n hai ng i tr tu i v c c kh ng th ng ng ngh v nhau.Sau cu c g p g nh m nh, m t v i hi n t ng k l x y ra, b t u t ng i nh m i, n i Minh v cha c chuy n n s ng c ch ch a l u Ngay c ng i tr ng n i Minh i h c, c c s ki n b t th ng c ng k o n Hai h c sinh kh i 12 chuy n n, m t trong ch nh l ch ng trai mang theo m i h ng b hi m c a lo i hoa t inh h ng V n m ng b t ng y b n th nh vi n c a ng i tr ng trung h c danh ti ng v o cu c truy u i m t b m t ng s S c ng i gi nh m i l i l n lao trong b m t y S c k b hu di t Quan tr ng h n c , ch khi xuy n h t h nh tr nh n y, h m i th u r ch n dung c a nhau, v ph t hi n con ng i th t c a ch nh m nh Sau cu c g p g nh m nh Nguy n v Doanh Minh, m t v i hi n t ng k l x y ra Minh l ai T i sao c g i nh k n o v nh t nh t y lu n tr th nh t m i m c a c c s ki n gh r n L m t linh h n lang thang trong th gi i n y, v i m c ti u nh s n, v l g v o nh ng th i kh c quy t nh, c n k chi n th ng, Nguy n l i t m nh l m vu t m t c h i th nh c ng V tr c a c b n th i trang v s i n i Tina s u C y ng v ph a ai trong cu c ch y ua truy t m quy n l c b m t V kh ng th b qua, ph a sau l p v ngo i n i lo n b t c n c a m t ch ng trai b ng r , Trung l m t ng i nh th n o Xuy n th m l t c ph m ch t l i cho b ba fantasy c a T s ch teen th k 21, pha tr n gi a hai th lo i trinh th m detective v kinh d thriller B m t d n d t b m t Nh ng n t th t li n t c ngh t th khi n b n kh ng th d ng l i m t khi ch m v o l i k u ti n.B c c kh c l gi p b n h a th n v o t ng g c nh n ri ng bi t c a b n ng i b n b n nh n v t ch nh d n d t to n b c u chuy n Xuy n th m s xu t hi n trong h nh th c illustrated book s ch minh h a cao c p Ph n nh n c a Xuy n th m mang m h i h ng si u th c, t nh bi u tr ng c o c nh n m nh.B c c ng i kh c l , v i t ng nh n v t nh hi n ra t c c qu n b i tarot huy n b s khi n nh ng ai l t n c a lo i h nh m thu t hi n i kh l ng ch i t s c h t c a Xuy n th m V t qua l n ranh gi a s s ng v c i ch t, g t b m i toan t nh t i t m, ph n l ng thi n trong m i con ng i m nh h n tham v ng c a ch nh h , ch c th duy nh t s c m nh c a t nh y u thu n khi t.Th ng i p gi n d m s u th m n y s c Phan H n Nhi n v Phan V Linh g i n cho c c b n m t c ch tr n v n, l ng ng trong Xuy n th m.

  • [PDF] ↠ Free Read ☆ Xuyên Thấm : by Phan Hồn Nhiên Phan Vũ Linh º
   305 Phan Hồn Nhiên Phan Vũ Linh
  • thumbnail Title: [PDF] ↠ Free Read ☆ Xuyên Thấm : by Phan Hồn Nhiên Phan Vũ Linh º
   Posted by:Phan Hồn Nhiên Phan Vũ Linh
   Published :2018-09-10T08:43:48+00:00

  About "Phan Hồn Nhiên Phan Vũ Linh"

   • Phan Hồn Nhiên Phan Vũ Linh

    Nh v n Phan H n Nhi n sinh t i H N i, l t c gi c s ch b n ch y nh t v gi nh chi n th ng v i ti u thuy t ng i v t ng t ng C vi t 10 cu n s ch t n m 1992 C t t nghi p tr ng L Qu n N m 1999 c nh n b ng c nh n c a H c vi n S n kh u v i n nh H N i C l m t nh b o v bi n t p vi n qu n l t i T p ch Sinh Vi n Vi t Nam Hai cu n s ch c a c ph h p v i h ng lo t b phim truy n h nh Xuy n th m, chu i h t Azoth, nh ng i m t l nh l nh ng cu n s ch b n ch y nh t Vi t Nam.


  591 Comments

  1. Có lẽ nên cho 1,5/5* vì cái bìa.Giống như hai cuốn đầu, những lỗi trước đó vẫn không thuyên giảm cho đến khi tác giả ra cuốn thứ ba. Tình tiết lòng vòng, bí ẩn dày đặc nhưng không giải thích hết. Và một điểm rất khó chịu, đó là phi logic.  Leave a Reply