مجموعه اشعار-دفتر یکم

مجموعه اشعار-دفتر یکم

سید علی صالحی Seyed Ali Salehi / Sep 19, 2019

None

 • Title: مجموعه اشعار-دفتر یکم
 • Author: سید علی صالحی Seyed Ali Salehi
 • ISBN: 9643513092
 • Page: 184
 • Format: None
 • None

  Thebes Academy

  • ✓ مجموعه اشعار-دفتر یکم || ò PDF Read by ↠ سید علی صالحی Seyed Ali Salehi
   184 سید علی صالحی Seyed Ali Salehi
  • thumbnail Title: ✓ مجموعه اشعار-دفتر یکم || ò PDF Read by ↠ سید علی صالحی Seyed Ali Salehi
   Posted by:سید علی صالحی Seyed Ali Salehi
   Published :2018-012-21T11:37:25+00:00

  About "سید علی صالحی Seyed Ali Salehi"

   • سید علی صالحی Seyed Ali Salehi

    Seyed Ali Salehi 1333 12 29 .


  109 Comments

  1. مجموعه اشعار در سه جلد است. جلد نخست: شعرها؛ جلد دوم : باز سرایی ها جلد سوم: عنوانش دفتر سوم استعنوان: مجموعه اشعار علی صالحی؛ جلد دوم : بازسرایی ها؛ شاعر:علی صالحی؛ تهران، نگاه، 1384، در 1000 ص؛ شابک: جلد نخست: 9643512568؛ شابک جلد دوم: 9643513092؛ شابک جلد سوم: 9789643516963؛ چاپ نخست جلد سوم 1391، موض [...]


  2. سادگی رامن از نهانِ يک ستاره آموختمپيش از طلوعِ شکوفه بود شايدبا يادِ يک بعداز ظهرِ قديمیآن قدر ترانه خواندمتا تمامِ کبوترانِ جهانشاعر شدند.سادگی رامن از خوابِ يک پرندهدر سايه‌ی پرنده‌يی ديگر آموختم.باد بوی خاصِ زيارت می‌دادو من گذشته‌ی پيش از تولدِ خويش را می‌ديدم.ملايک [...]

  Leave a Reply