ഊര് കാവൽ | Ooru Kaval

ഊര് കാവൽ | Ooru Kaval

Sarah Joseph / Aug 24, 2019

Ooru Kaval

 • Title: ഊര് കാവൽ | Ooru Kaval
 • Author: Sarah Joseph
 • ISBN: 9788122610970
 • Page: 223
 • Format: Paperback
 • .

  • ✓ ഊര് കാവൽ | Ooru Kaval || É PDF Download by ↠ Sarah Joseph
   223 Sarah Joseph
  • thumbnail Title: ✓ ഊര് കാവൽ | Ooru Kaval || É PDF Download by ↠ Sarah Joseph
   Posted by:Sarah Joseph
   Published :2018-012-25T15:48:04+00:00

  About "Sarah Joseph"

   • Sarah Joseph

    Sarah Joseph Malayalam born 1946 is a novelist and short story writer in Malayalam She won the Kendra Sahitya Akademi Award for her novel Aalahayude Penmakkal Daughters of God the Father She also received the Vayalar Award for the same novel Sarah has been at the forefront of the feminist movement in Kerala and is the founder of Manushi organisation of thinking women She along with Madhavikutty Kamala Surayya is considered leading women storytellers in Malayalam


  852 Comments

  1. It is always refreshing to read a different interpretation of a story that we have heard so many times while growing up. And I have to say, this book has totally changed my perspective on things. I will never look at Ramayana the same way again. This is a must read for any one who knows Malayalam. I strongly recommend it.


  2. ഇതിഹാസങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നോക്കി കാണുന്ന സൃഷ്ടികൾ എക്കാലത്തും വലിയ കൗതുകത്തോടെ ആണ് വായനക്കാർ സ്വീകരിച്ചു പോകുന്നത് .പുതിയ ഒരു ആശയത്തിൽ ഒരു സൃഷ്ട്ടി രചിക്കുന്നതിനേക്കാൾ [...]


  3. ഊര് കാവൽ - സാറാ ജോസഫ്‌ രാമായണത്തിലൂടെ വാല്മീകി പറഞ്ഞു വെച്ച ബാലി-സുഗ്രീവ ഖണ്ഡത്തെ , ധർമ്മ സംസ്ഥാപനത്തിനായുള്ള രാമൻറെ ബാലി-രാവണ നിഗ്രഹങ്ങളുൾപ്പടെയുള്ള ചെയ്തികൾക്കു നേരേ നെഞ്ചും വിരിച് [...]


  Leave a Reply