ಬೆಳ್ಳಂದೂರಿನ ನರಭಕ್ಷಕ - ಕಾಡಿನ ಕಥೆಗಳು ಭಾಗ ೧ | Bellandoorina Narabhakshaka - Kaadina Kathegalu Bhaaga 1

ಬೆಳ್ಳಂದೂರಿನ ನರಭಕ್ಷಕ - ಕಾಡಿನ ಕಥೆಗಳು ಭಾಗ ೧ | Bellandoorina Narabhakshaka - Kaadina Kathegalu Bhaaga 1

K.P. Poornachandra Tejaswi / Dec 08, 2019

Bellandoorina Narabhakshaka Kaadina Kathegalu Bhaaga An illustrated collection of real life stories written by Kenneth Anderson translated to Kannada

 • Title: ಬೆಳ್ಳಂದೂರಿನ ನರಭಕ್ಷಕ - ಕಾಡಿನ ಕಥೆಗಳು ಭಾಗ ೧ | Bellandoorina Narabhakshaka - Kaadina Kathegalu Bhaaga 1
 • Author: K.P. Poornachandra Tejaswi
 • ISBN: null
 • Page: 195
 • Format: Paperback
 • An illustrated collection of real life stories written by Kenneth Anderson translated to Kannada

  • ✓ ಬೆಳ್ಳಂದೂರಿನ ನರಭಕ್ಷಕ - ಕಾಡಿನ ಕಥೆಗಳು ಭಾಗ ೧ | Bellandoorina Narabhakshaka - Kaadina Kathegalu Bhaaga 1 || ☆ PDF Read by » K.P. Poornachandra Tejaswi
   195 K.P. Poornachandra Tejaswi
  • thumbnail Title: ✓ ಬೆಳ್ಳಂದೂರಿನ ನರಭಕ್ಷಕ - ಕಾಡಿನ ಕಥೆಗಳು ಭಾಗ ೧ | Bellandoorina Narabhakshaka - Kaadina Kathegalu Bhaaga 1 || ☆ PDF Read by » K.P. Poornachandra Tejaswi
   Posted by:K.P. Poornachandra Tejaswi
   Published :2018-012-06T11:43:17+00:00

  About "K.P. Poornachandra Tejaswi"

   • K.P. Poornachandra Tejaswi

    K.P Purnachandra Tejaswi was a prominent Kannada writer, novelist, photographer, ornithologist, publisher, painter and environmentalist He made a great impression in the Navya period of Kannada literature and and inaugurated the bandaya sahitya Tejaswi was born on September 8, 1938 His father is the famous poet, Rashtrakavi Kuvempu He completed his education in Mysore Tejaswi has written in almost all forms of literature including poems, short stories, novels, travel literature, plays and science fiction He has translated several English books to Kannada His famous translations include the series on Kenneth Anderson s hunting expeditions and Henri Charri re s Papillon.He has won several awards for his contribution to literature such as the Rajyotsava and Kannada Sahitya Academy awards Poornachandra Tejaswi died of cardiac arrest at the age of 69


  129 Comments

  1. This is the first book I read of KP Purnachandra Tejaswi. Just after reading two pages curiosity started and i dindt keep down. I beacame a fan of KP PTC. I finished all four parts in a row.  Leave a Reply