Yalnızlar

Yalnızlar

Erhan Bener / Aug 18, 2019

Yaln zlar Yaln zlar i inde ya ad klar dar evreyle at an k k kent ayd nlar n n bunal mlar n ve yal t lm l klar n anlat yor Roman kahramanlar yaln zl klar ndan kurtulmak i in kuracaklar karma k ili kilerde bir

 • Title: Yalnızlar
 • Author: Erhan Bener
 • ISBN: 975140794X
 • Page: 416
 • Format: ebook
 • Yaln zlar, i inde ya ad klar dar evreyle at an k k kent ayd nlar n n bunal mlar n ve yal t lm l klar n anlat yor Roman kahramanlar , yaln zl klar ndan kurtulmak i in kuracaklar karma k ili kilerde bir kez daha kaybolurlar nk , toplumun ezici arklar ac mas zd r.Erhan Bener, Yaln zlar da psikolojik z mleme ve kurgu ustal bir kez daha kan tl yor.

  • ↠ Yalnızlar || ✓ PDF Download by ´ Erhan Bener
   416 Erhan Bener
  • thumbnail Title: ↠ Yalnızlar || ✓ PDF Download by ´ Erhan Bener
   Posted by:Erhan Bener
   Published :2018-012-17T12:31:06+00:00

  About "Erhan Bener"

   • Erhan Bener

    Yazar Erhan Bener, 1929 y l nda babas n n g revli bulundu u K br s ta d nyaya geldi lk ve orta renimini Anadolu nun e itli il ve il e merkezlerinde tamamlayan Bener, 1950 y l nda Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fak ltesi ni bitirdi Bener, 1956 y l nda Ankara niversitesi Hukuk Fak ltesi nden de lisans diplomas ald.Erhan Bener, 1951 58 y llar aras nda Maliye Hesap Uzman olarak g rev yapt 1958 1973 y llar aras nda yurt d nda e itli g revlerde bulunan Bener, 1975 y l nda Emekli Sand Genel M d r iken kendi iste iyle emekliye ayr ld.T rkiye nin ilk fen doktorlar ndan Ra it Bener le Mediha Han m n o lu, felsefeci Cemil Sena Ongun un ye enidir Yazar V s at Orhan Bener in karde i, Yi it Bener in babas d r GEN YA TA YAZMAYA BA LADIK sa bir s re avukatl k yapan Bener, edebiyat ya am na 1945 y l nda e itli dergilerde yay nlanan iir ve yk leriyle ba lad Bener, 30 un zerinde kitaba imza att , kimi yap tlar da yabanc dillere evrildi ocuk kitaplar , evirileri ve radyo oyunlar da bulunan Bener in Yaln zlar , l Bir Deniz , B cek , A k Muhabbet ve Sevda adl yap tlar sinemaya ve televizyona uyarland.Bener in, H z r Doktor , B rokratlar ve ahmeran adl oyunlar , stanbul ehir Tiyatrosu, Ankara Halk Tiyatrosu ve Ankara, Konya, Diyarbak r Devlet Tiyatrolar nca sahneye konuldu.B R OK D L VARDIErhan Bener, Frans z T rk K lt r Cemiyeti, Yunus Nadi ve Orhan Kemal roman d llerine, Haldun Taner, Yunus Nadi ve Dil Derne i mer As m Aksoy yk d llerine, Muhsin Ertu rul Oyun d l ne lay k g r ld.Edebiyat lar Derne i Onur d l alt n madalyas sahibi olan Erhan Bener, Fransa n n uluslararas L Officier de Lordre des arts et des Lettres Sanat ve edebiyat ustas ve Uluslararas Film Festivalleri Kurumu nun Sanat nar unvan na da sahipti.Kedi ve l m adl roman Le Chat et la mort ad yla, Baharla Gelen adl roman ise Ce qui arriva avec le printemps ad yla Frans zcaya evrildi.


  475 Comments

  1. Kitap ilk olarak 1956 yılında yayınlanmış.Artık çok gerilerde kalmış Edremit’de geçen günler anlatılıyor.Doktor Nevzat,terzi Nuri,üsteğmen Galip,dikiş öğretmeni Nazmiye,avukat Hilmi,Macide,Adalet,müzik öğretmeni Nermin,Fransızca öğretmeni Necati,dilsiz Musa.Necati;Gazi Eğitim Enstitüsü Fransızca bölümünü bitirmiş,savaş çıkmasaymış Fransa’ya gönderilecekmiş.Bütün umudunu bu olaya bağlamış,sonra da hayata küsmüş.Artık hayatının düzelmeyecek [...]


  2. #60Romanda, en çok kullanılan fiil, 'içmek'. Erhan Bener'in başarısı, öyle sanıyorum, romancının asli görevinin ne olduğunu iyi bilmesinden kaynaklanıyor: Bireyleri anlatmak Türk romanlarında az rastladığımız ustalıkta psikolojik saptamalar var Yalnızlar gerçekten başarılı bir roman.


  3. Detayları, duygusu ince ince işlenmiş, uzun soluklu karamsar bir hikaye Hiç bir karakteri sevemedim ama belki de sevdirmediği için sevdim bu kitabı. Kimse olduğu gibi davranamıyordu. Sürekli hesaplar, duvarlar ve aldatmalarla hastalıklı ilişkilere tanık oldum. Sonra neden kendine bu ızdırabı çektirir insan diye sordum. Okurken hep sorumun cevabını aradım. Bence hepsinin sorunu en önce kendilerine dürüst olamamalarıydı ve kabul etmeliydik, güçsüzdük


  Leave a Reply