گل به صنوبر چه کرد - قصه های ایرانی - جلد دوم

گل به صنوبر چه کرد - قصه های ایرانی - جلد دوم

ابوالقاسم انجوی شیرازی / Jul 19, 2019

Ab al Ghasem Anjavi Shirazi

 • Title: گل به صنوبر چه کرد - قصه های ایرانی - جلد دوم
 • Author: ابوالقاسم انجوی شیرازی
 • ISBN: null
 • Page: 179
 • Format: Paperback
 • Ab al Ghasem Anjavi Shirazi 1353 20

  Jan , Unlimited recording storage space Live TV from channels No cable box required Cancel anytime. Sep , vilar saidi Dirham al Surra by Abu Zahra Usage Public Domain Topics Salah, Prayer, navel, chest, hanafi, fiqh, hadith, arabic, radd, Sindi Collection opensource. . asraildon May allah help the islamic state in iraq to destroy israel by missiles or invasion them and the coallition that will be formed in syria lebanon and egypt and in jordan with iraq this will be the ultimate coalition that will end this so called Israel one and fore ever Israel in Islam is the name of prophet gakob or yaakoub peace be upon him and on prophet Mohamad son of abdu allah , and may September Youtub

  • ï گل به صنوبر چه کرد - قصه های ایرانی - جلد دوم || ↠ PDF Download by ¿ ابوالقاسم انجوی شیرازی
   179 ابوالقاسم انجوی شیرازی
  • thumbnail Title: ï گل به صنوبر چه کرد - قصه های ایرانی - جلد دوم || ↠ PDF Download by ¿ ابوالقاسم انجوی شیرازی
   Posted by:ابوالقاسم انجوی شیرازی
   Published :2018-011-16T11:20:00+00:00

  About "ابوالقاسم انجوی شیرازی"

   • ابوالقاسم انجوی شیرازی

    Ab al Ghasem Anjavi ShiraziAbolghasem Anjavi Shirazi


  888 Comments

  1. Ab-al-Ghasem Anjavi Shirazi عنوان: گل به صنوبر چه کرد - قصه های ایرانی - جلد دوم؛ نویسنده: ابوالقاسم انجوی شیرازی ؛ تهران، انتشارات امیرکبیر، 1353؛ جلد دوم شامل: سی و هشت متن، و چهار روایت مختلف، و دوازده خلاصه و یادداشت، با مقدمه و حواشی و معنی لغات محلی و هشت فهرست؛ موضوع: گنجینه ای از فرهنگ و [...]


  2. در سال های دهه ی چهل شمسی برنامه ای از رادیو ایران پخش می شد به نام "فولکور فارسی" یا "ادبیات عامه" یا "داستان های مردم"، نامی شبیه به یکی از اینها. برای سال های متمادی زنده یاد ابوالقاسم انجوی شیرازی اداره کننده و مجری این برنامه بود که بسیار شنونده داشت. در این برنامه ها از سراسر [...]


  3. سال ها و مدت ها پیش از کتاب خانه ی پدرم این کتاب را خواندم البته مجموعه ای سه چهار جلدی بود با همین طرح جلد و با رنگ های مختلفقصه هایش برای خواندن بی دغدغه و گم شدن درون هوای کودکی خوب بود گمانم.


  Leave a Reply