Aşıkpaşaoğlu Tarihi

Aşıkpaşaoğlu Tarihi

Hüseyin Nihal Atsız / Aug 20, 2019

A kpa ao lu Tarihi Bu tarih o zaman n T rk esiyle yaz lm bir eser olup tarih de erinden ba ka dil bak m ndan da b y k k ymet ta maktad r Dili ve sl bu Dede Korkut kitab n n dilini ve sl bunu and rmaktad r Kitaba m ell

 • Title: Aşıkpaşaoğlu Tarihi
 • Author: Hüseyin Nihal Atsız
 • ISBN: 9789754378689
 • Page: 186
 • Format: Hardcover
 • Bu tarih, o zaman n T rk esiyle yaz lm bir eser olup tarih de erinden ba ka dil bak m ndan da b y k k ymet ta maktad r Dili ve sl bu Dede Korkut kitab n n dilini ve sl bunu and rmaktad r Kitaba, m ellifin l m nden sonra da baz kimseler, ihtimal A kpa ao lu nun m ridleri taraf ndan eklemeler yap lm t r Ben o par alar buraya almad m M ellif, anlatt vakalar Bu tarih, o zaman n T rk esiyle yaz lm bir eser olup tarih de erinden ba ka dil bak m ndan da b y k k ymet ta maktad r Dili ve sl bu Dede Korkut kitab n n dilini ve sl bunu and rmaktad r Kitaba, m ellifin l m nden sonra da baz kimseler, ihtimal A kpa ao lu nun m ridleri taraf ndan eklemeler yap lm t r Ben o par alar buraya almad m M ellif, anlatt vakalar n tarihini yaln z hicr y l olarak vermekte, ay ve g n zikretmemektedir Bu sebeple bir hicr y l, mil d tarihin hangi y l n n hangi g n nden ba lay p hangisinde bitiyorsa, onu, parantez i inde g stererek okuyuculara kolayl k sa lad m.

  • ✓ Aşıkpaşaoğlu Tarihi || ✓ PDF Read by ✓ Hüseyin Nihal Atsız
   186 Hüseyin Nihal Atsız
  • thumbnail Title: ✓ Aşıkpaşaoğlu Tarihi || ✓ PDF Read by ✓ Hüseyin Nihal Atsız
   Posted by:Hüseyin Nihal Atsız
   Published :2018-09-01T09:05:33+00:00

  About "Hüseyin Nihal Atsız"

   • Hüseyin Nihal Atsız

    T rk l n nc lerinden olan Nihal Ats z, Turanc evreler taraf ndan ayn zamanda g l bir T rkolog olarak kabul edilir Bu evrelere g re T rk dilini, tarihini ve edebiyat n gayet iyi bilen Ats z, zellikle T rk tarihinin G kt rk k sm nda uzmanla m t ok sevdi i bu devreyi Bozkurtlar n l m ve Bozkurtlar Diriliyor adl iki eser ile romanla t rm t r Deli Kurt adl roman Osmanl tarihinin ilk devrelerinin romanla t r lm eklidir Ruh Adam daki Selim Pusat n ahsiyetinde Ats z g r r z Ruh Adam n devam olarak Yaln z Adam yazaca n s yl yordu Yine yazaca n bildirdi i bir eseri de Bozkurtlar serisinin 3 cildi idi Yay nlanmam eserlerinin i erisinde II Mahmut tan G n m ze Kadar Osmanl Hanedan Tarihi adl bir eseri de vard r Nih l Ats z n iirleri Yollar n Sonu ad ile kitap halinde bas lm t r.


  788 Comments

  1. Âşıkpaşazâde Tarihi, Aşıkpaşaoğlu Tarihi, Tevârîh-i Âl-i Osman, Osmanlı Tarihleri (1400-1484) Osmanoğullarının Tarihi, Âşıkpaşazâde Derviş Ahmet Âşıkî, 1482. Aşıkpaşaoğlu Derviş Aşık Ahmet, 248 sayfa. çeviri; Hüseyin Nihal Atsız, 1949. meb, 1970. ilk 7 padişahın tarihi. kaynakları, -yahşı fakihin evindeki eserler, -timurtaşoğlu umur bey den dinledikleri -2. murat zamanında bursa naibi birinden dinledikleri, -2. murat ve 2. mehmet zamanlarını da bizza [...]


  2. Atsız bu derleme için çok uğraşmış, muhteşem bir tarih kaynağını hem edebiyata hem tarihe kazandırmıştır. Bu konuda İlber Ortaylı'da samimiyetle Atsız olmasa bu dönemi bu kadar rahat inceleyemezdik diyor.El emeği göz nuru diyebiliriz bu kitap için çünkü uzun sürede birçok fedakarlıkla düzenlenmiştir. Bir de Atsız'ın bu konuyla alakalı mizah yüklü ''Zade değil Oğul'' makalesine bakabilirsiniz ^^İçeriğe gelecek olursak, Türkçe olarak kaleme alınan ilk kro [...]  Leave a Reply