Yılmaz Güney'le Yasaklı Yıllarımız

Yılmaz Güney'le Yasaklı Yıllarımız

Nihat Behram / Aug 21, 2019

Y lmaz G ney le Yasakl Y llar m z Y lmaz G ney irkin Kral T rk sinemas n n efsane adam Bu topraklar n yeti tirdi i ve kahvelerden derneklere sosyete salonlar ndan genelev odalar na kadar her duvarda b k n bak n bulabilece iniz tek ka

 • Title: Yılmaz Güney'le Yasaklı Yıllarımız
 • Author: Nihat Behram
 • ISBN: 9789755061634
 • Page: 124
 • Format: Unknown Binding
 • Y lmaz G ney irkin Kral T rk sinemas n n efsane adam Bu topraklar n yeti tirdi i ve kahvelerden derneklere, sosyete salonlar ndan genelev odalar na kadar her duvarda b k n bak n bulabilece iniz tek kahraman Y lmaz G ney o me um olayda savc y vurmakla su land nda T rkiye de yer yerinden oynam t D manlar ona sald rmak i in bu olaya mal bulmu gibi sald r rkY lmaz G ney irkin Kral T rk sinemas n n efsane adam Bu topraklar n yeti tirdi i ve kahvelerden derneklere, sosyete salonlar ndan genelev odalar na kadar her duvarda b k n bak n bulabilece iniz tek kahraman Y lmaz G ney o me um olayda savc y vurmakla su land nda T rkiye de yer yerinden oynam t D manlar ona sald rmak i in bu olaya mal bulmu gibi sald r rken, bu b y k y netmenin elinin aya n n kesilece ini sanm lard belki de Ama Y lmaz G ney in yarat c zek s ve tutkusunu hi bir duvar n engelleyemeyece ini herkes g recekti Elinizdeki bu kitapta, Y lmaz G ney in uzun y llar en zorlu g nlerinde yak n dostu, al ma arkada ve s rda olan Nihat Behram n, cezaevi ko u lar ndan devlet kokteyllerine, mahkeme kap lar ndan uluslararas davetlere, siyasal platformlardan kabaday lar lemine, T rkiye den svi re ye, Hindistan dan Fransa ya kadar, hepsi belgelere dayal , yak n arkada l k, kavga yolda l ve i ili kilerinde derinle en roman tad nda an lar n G ney in cezaevi mektuplar n , ncesi ve sonras yla firar n ger ek yk s n bulacaks n z.

  • Free Download [Crime Book] ✓ Yılmaz Güney'le Yasaklı Yıllarımız - by Nihat Behram Ð
   124 Nihat Behram
  • thumbnail Title: Free Download [Crime Book] ✓ Yılmaz Güney'le Yasaklı Yıllarımız - by Nihat Behram Ð
   Posted by:Nihat Behram
   Published :2018-012-06T17:25:53+00:00

  About "Nihat Behram"

   • Nihat Behram

    Born Mustafa Nihat Behramo lu.He is the brother of poet Ataol Behramo lu.Nihat Behram, T rk gazeteci, air ve yazar Gazetecilik Y ksek Okulu nu bitirdi lk iiri 1967 de yay mland 1975 te a abeyi Ataol Behramo lu ile birlikte Militan dergisini ve 1979 da Y lmaz G ney ile birlikte Halk n Dostlar dergisini kard 1972 de kard ilk iir kitab olan Hayat m z st ne iirler kitab yasakland ve yazd klar ndan t r 12 Mart D nemi nde iki y l askeri cezaevinde tutuklu olarak yatt.Cezaevinden kt ndan sonra bir s re gazetecilikle u ra t Vatan gazetesinde ele ald Deniz Gezmi , Yusuf Aslan ve H seyin nan n ya amlar n ve m cadelelerini anlatan yaz dizisi, ok ilgi g r nce Dara ac nda Fidan ad yla kitapla t r ld Bu yaz dizisi ve iirleri ne s r lerek sivil mahkemelerde ve s k y netim mahkemelerinde hakk nda bir ok dava a ld 12 Eyl l D nemi nde T rkiye Cumhuriyeti yurtta l ndan kar ld 1996 y l nda T rkiye ye d nd Bug ne de in 12 iir kitab yay mland iirlerinde do an n yeri ve s zc k da arc n n zenginli i dikkat ekicidir.Entelekt el dergisinde 2000 y l nda kan zlemin Kadar adl iiri zellikle be eni toplam t rl haber sitesinde her iki haftada bir ar amba g nleri yaz lar yay nlanmaktad r T rkiye Kom nist Partisinin 9 kongresinde k rs den okudu u ayaklanma a r s adl iiri b y k be eni toplam t r Son olarak 15 mart 2009 g n , yine TKP nin d zenledi i Ya Osmanl ya d n , Ya Sosyalist Cumhuriyet mitinginde iirlerini k rs den seslendirmi tir.Toplumcu Ger ek i iir ilkelerine y neldi, iirini yeni bi im ve tema aray lar yla besledi evirileriyle de dikkat ekti.Edebiyat ve k lt r zerine yazd klar ,antoloji ve di er al malar yla ku a n nde gelen yazarlar aras na girdi.


  974 Comments

  Leave a Reply