ലങ്കാലക്ഷ്മി | Lankalakshmi

ലങ്കാലക്ഷ്മി | Lankalakshmi

C.N. Sreekantan Nair / Sep 22, 2019

Lankalakshmi None

 • Title: ലങ്കാലക്ഷ്മി | Lankalakshmi
 • Author: C.N. Sreekantan Nair
 • ISBN: 812641121X
 • Page: 227
 • Format: Paperback
 • None

  Ramayana Ramayana r m j n Sanskrit , R m ya am ra ma j m is one of the two major Sanskrit epics of ancient India, the other being the Mah bh rata.Along with the Mah bh rata, it forms the Hindu Itihasa. The epic, traditionally ascribed to the Hindu Valmiki, narrates the life of Rama, the legendary prince of the Kosala Kingdom.

  • Best Download [C.N. Sreekantan Nair] ☆ ലങ്കാലക്ഷ്മി | Lankalakshmi || [Cookbooks Book] PDF ó
   227 C.N. Sreekantan Nair
  • thumbnail Title: Best Download [C.N. Sreekantan Nair] ☆ ലങ്കാലക്ഷ്മി | Lankalakshmi || [Cookbooks Book] PDF ó
   Posted by:C.N. Sreekantan Nair
   Published :2018-09-05T11:25:44+00:00

  About "C.N. Sreekantan Nair"

   • C.N. Sreekantan Nair

    C.N. Sreekantan Nair Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the ലങ്കാലക്ഷ്മി | Lankalakshmi book, this is one of the most wanted C.N. Sreekantan Nair author readers around the world.


  526 Comments

  1. ഇതില്‍ നാം ഏവരും വെറുക്കുന്ന പ്രതിനായകനായ രാവണന് ഒരു നായകന്‍റെ പ്രതിച്ഛായ നല്‍കുകയാണ് കര്‍ത്താവ്‌.സ്ത്രീജിതനല്ല മരിച്ചു ശ്രീജിതനാണ് രാവണന്‍ എന്നാണ് ഇതില്‍ പറയുന്നത്.നാടകത്തില്‍ കാ [...]


  2. "തമസ്സിന്റെ സമാപ്തിക്കും അതിന്റേതായ ദുഃഖമുണ്ടല്ലോ. ഒരു യുഗം എന്റെ കണ്മുമ്പിൽ പൊരുതി മരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ സാക്ഷിയായിരുന്നു. കാരണവുമായിരുന്നു." രാമായണകഥനത്തിൽ എല്ലാവരും അനിഷ്ടത്തോ [...]


  3. സ്ത്രീജിതനല്ല, ശ്രീജിതനാണ് രാവണൻ. നല്ലതെല്ലാം ലങ്കയ്ക്ക് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം മാത്രമുള്ളവൻ.


  Leave a Reply