Tretji svet

Tretji svet

Suzana Tratnik / Dec 06, 2019

Tretji svet Recenzija BuklaKoncept tretjega sveta ka e na nerazvitost bedo zapostavljen in izkori an del zemeljske oble O neuvr enih smo za asa Jugoslavije veliko govorili v oli in na faksu vsi so praviloma sod

 • Title: Tretji svet
 • Author: Suzana Tratnik
 • ISBN: 9612315973
 • Page: 230
 • Format: Hardcover
 • Recenzija BuklaKoncept tretjega sveta ka e na nerazvitost, bedo, zapostavljen in izkori an del zemeljske oble O neuvr enih smo za asa Jugoslavije veliko govorili v oli in na faksu vsi so praviloma sodili v t i tretji svet V mojem romanu ima ta izraz kar naj ir i pomen, ne le geopoliti nega, pomeni tudi zami ljen svet, v katerega sodijo razne manj ine in vsi brezpRecenzija BuklaKoncept tretjega sveta ka e na nerazvitost, bedo, zapostavljen in izkori an del zemeljske oble O neuvr enih smo za asa Jugoslavije veliko govorili v oli in na faksu vsi so praviloma sodili v t i tretji svet V mojem romanu ima ta izraz kar naj ir i pomen, ne le geopoliti nega, pomeni tudi zami ljen svet, v katerega sodijo razne manj ine in vsi brezpravni ne glede na dejanske, dr avne meje, ki jih lo ujejo, a za njih niso tako pomembne Tretji svet pa slednji postane tudi junakinjin svet, ko se z Zahoda vrne v tedanjo Jugoslavijo in se soo i s tem, da je bila zaradi svoje spolne identitete ki seveda ni le zgolj neproblemati na osebna okoli ina, ampak pomemben ivljenjski koncept e ves as izolirana, le da se tega prej ni tako mo no zavedala In tu se za ne njen boj za preboj in mesto v t i splo nem svetu, ki je zgolj navidezno svet vseh in vsakogar.Eva Vrbnjak

  • Unlimited [Romance Book] ☆ Tretji svet - by Suzana Tratnik ↠
   230 Suzana Tratnik
  • thumbnail Title: Unlimited [Romance Book] ☆ Tretji svet - by Suzana Tratnik ↠
   Posted by:Suzana Tratnik
   Published :2018-012-19T22:34:26+00:00

  About "Suzana Tratnik"

   • Suzana Tratnik

    Suzana Tratnik se je rodila leta 1963 v Murski Soboti Diplomirala je iz sociologije na Fakulteti za dru bene vede in magistrirala iz antropologije spolov na Institutum Studiorum Humanitatis Fakulteti za podiplomski tudij ivi in dela v Ljubljani kot pisateljica, prevajalka in publicistka Objavila je est kratkroproznih zbirk Pod ni lo 1997 , Na svojem dvori u 2003 , Vzporednice 2005 , esa nisem nikoli razumela na vlaku 2008 , Dva svetova 2010 in Rezervat 2012 dva romana Ime mi je Damjan 2001 in Tretji svet 2007 , otro ko slikanico Zafu kana Ganca 2010 , napisala pa je e monodramo Ime mi je Damjan 2002 , radijsko igro Lepo dan e naprej 2011 in dve strokovni deli o lezbi nem gibanju v Sloveniji in o lezbi ni literaturi ter memoare Lezbi ni aktivizem po korakih 2013 Leta 2007 je prejela nagrado Pre ernovega sklada za literaturo Njene knjige in posami ne kratke zgodbe so prevedene v ve kot dvajset jezikov, sama pa je prevedla ve knjig britanske in ameri ke proze, dramatike in strokovnih besedil razli nih avtoric in avtorjev, kot so Judith Butler, Adrienne Rich, Leslie Feinberg, Michael Cunningham, Jackie Kay, Mary Dorcey, Katy Watson, Ian McEwan, Dennis Cooper, Helen Zahavi in Truman Capote.Je tudi dolgoletna lezbi na aktivistka, ob asna voditeljica kulturnih in literarnih prireditev ter soorganizatorka FGLF festivala lezbi nega in gejevskega filma pri Dru tvu kuc.


  351 Comments


  Leave a Reply