Misterije Ginkove ulice

Misterije Ginkove ulice

Uroš Petrović / Feb 18, 2020

Misterije Ginkove ulice Upoznaj zelenokosu Martu devoj icu koja ivi u neobi noj Ginkovoj ulici i ima jo neobi niji hobi da otkriva tajne i re ava misterije Ume li ti da ih re ava Da li eli da se oproba u ovom uzbudljivom za

 • Title: Misterije Ginkove ulice
 • Author: Uroš Petrović
 • ISBN: 9788674369739
 • Page: 474
 • Format: Paperback
 • Upoznaj zelenokosu Martu, devoj icu koja ivi u neobi noj Ginkovoj ulici i ima jo neobi niji hobi da otkriva tajne i re ava misterije Ume li ti da ih re ava Da li eli da se oproba u ovom uzbudljivom zanatu Pridru i se Marti i probaj da re i mra ne, zanimljive i nesvakida nje slu ajeve Ako ti se u ini da je neki od njih ba te ak, Marta e ti pomo i, i to na jeUpoznaj zelenokosu Martu, devoj icu koja ivi u neobi noj Ginkovoj ulici i ima jo neobi niji hobi da otkriva tajne i re ava misterije Ume li ti da ih re ava Da li eli da se oproba u ovom uzbudljivom zanatu Pridru i se Marti i probaj da re i mra ne, zanimljive i nesvakida nje slu ajeve Ako ti se u ini da je neki od njih ba te ak, Marta e ti pomo i, i to na jedan tajni na in E da, i ovo je veoma va no ne sme da se pla i mraka, zmija i senki A sada, samo hrabro, napred u ulicu treperavih svetiljki i skrovitih kutaka Nova knjiga mozgalica i glavolomki uvenog pisca i pustolova Uro a Petrovi a nudi nove izazove za sve odva ne istra iva e i mudrice Ljubitelji Avena, Zagonetnih pri a i Petog leptira u iva e i u ovoj sjajnoj zbirci misterija ilustrovanoj neponovljivim crte ima maestra Dejana Mandi a Dr Ranko Rajovi , Bord za darovite Mensa International

  • ☆ Misterije Ginkove ulice || ☆ PDF Read by ✓ Uroš Petrović
   474 Uroš Petrović
  • thumbnail Title: ☆ Misterije Ginkove ulice || ☆ PDF Read by ✓ Uroš Petrović
   Posted by:Uroš Petrović
   Published :2018-09-24T15:42:58+00:00

  About "Uroš Petrović"

   • Uroš Petrović

    Uro Petrovi je ro en 1967 godine Pored knji evnosti, bavi se ilustracijom, fotografijom i dizajnom Objavljivao je pri e, lanke, pesme, ilustracije i fotografije u mno tvu letopisa, dnevnih novina, asopisa i antologija Letopis Matice srpske, National Geographic, Politika, Mons Aureus, Znak Sagite, Detinjstvo, Genius Domus, Refoto, Na trag, Putevi kulture, Emitor, itd.Kao autor epa Usudi Balkana, koji sadr i 10.000 rimuju ih strofa na jednoj stranici A4 formata, uveo je u upotrebu pojam kombinatorne poezije Nagra ivan za prozu, poeziju i umetni ku fotografiju dva puta nagrada Dositejevo pero, dva puta nagrada Neven, nagrada kompanije Novosti Gordana Brajovi , nagrada Zmajevih de jih igara Rade Obrenovi , najuspe niji autor Atipike, i nagrada za prozu Knja evac, nominacija za me unarodnu nagradu Mali Princ za roman Aven, povelja Mom ilo Nastasijevi za poeziju, Zlatna zna ka Kulturno prosvetne zajednice Srbije, itd Osniva je i urednik globalnog Mensa World Photo Cup a Izlagao na vi e samostalnih i grupnih izlo bi ilustracije i fotografije, u zemlji i inostranstvu Jedan je od najuspe nijih re ava a IQ X testa na svetu lan je me unarodnih udru enja umetnika Vinci Artists i Poetic Genius Society Predsednik je Mense Srbije Ro en je u Gornjem Milanovcu, od 1975 ivi i radi u Beogradu.Zagonetne pri e Uro a Petrovi a su dobitnik nagrade Neven za najbolju nau no popularnu knjigu i nagrade Dositejevo pero 2008.Peti leptir progla en je od strane Zmajevih de jih igara za najbolji roman za decu i mlade u 2007 godini i dodeljena mu je nagrada Rade Obrenovi.Knjiga Misterije Ginkove ulice dobila je nagradu kompanije Novosti Gordana Brajovi , kao i nagradu Neven.Bibliografija 1 Aven i jazopas u Zemlji Vauka, roman, 2003, 2005.2 Pri e s one strane, pripovetke, 2004.3 Zagonetne pri e knjiga prva, 2006.4 Zagonetne pri e knjiga druga, 2006.5 Peti leptir, roman, 2007.6 Zagonetne pri e knjiga tre a, 2007 7 Misterije Ginkove ulice, 2008.8 Zagonetne pri e knjiga etvrta, 2009.


  131 Comments


  Leave a Reply